RENOVACIó I INNOVACIó EDUCATIVA EN LES ESCOLES LAIQUES I REPUBLICANES VALENCIANES (1900-1939)

Renovació i innovació educativa en les escoles laiques i republicanes valencianes (1900-1939)
 

AUTOR/-A: 

FERRúS PERIS, WILSON

EDITORIAL: 

INSTITUCIó ALFONS EL MAGNàNIM

COLECCIÓN: 

ESTUDIS COMARCALS ; 6

ISBN: 

9788478227204

EDICIÓN: 

1

DESCR. FÍSICA: 

332 p. 21 cm

FECHA PUBL.: 

27-07-2017

IDIOMA: 

qav 
$ 19.00

Disponible

Libro
Añadir al carrito
 
 
El republicanisme polític, especialment el blasquisme, estimulà la creació d'escoles laiques, que a més promocionà i sustentà, en tots i cadascun dels destrictes de la ciutat de València, al temps que anaren també establint-se en molts municipis de la província. Arribà a construir-se i consolidar-se una xarxa important d'escoles laiques i republicanes per tota la ciutat com alternativa al sistema educatiu de la Restauració, autoritari, elitista, clerical i subsidiari. Aquesta fou la consigna de Blasco Ibáñez.
Però, sovint, hom oblida el treball i la tasca que les escoles laiques i racionalistes, i, com no, el seus mestres, portaren endavant perquè els ideals i el model republicà triomfara. Jugaren un paper important en la consolidació dels ideals republicans i compartiren, i també practicaren en les seues escoles, molts dels ideals i propostes educatives de la ILE, els moviments pedagògics de l'Escola Nova i del racionalisme, uns postulats ideològics i pedagògics que serviren com a base per a plantejar la "revolució" en l'ensenyament que els diversos governs de la conjunció republicana i socialista intentaran portar a terme.
Ensenyança laica i racional, activa i arrelada al medi, escola unificada on conviuen xiquets i xiquetes de diferent sexe i classe social, que pretén formar ciutadans, no súbdits, solidaris, autònoms, crítics, lliures i actius. Un model educatiu modern, innovador i avançat que serà combatut amb ferocitat pel catolicisme i el clericalisme més conservador i intransigent. Llibertat, racionalitat, modernitat, cultura i educació es presentaran com els elements bàsics per a la transformació d'Espanya i l'avanç social.
 
Puvill Libros, S.A. c/ Estany, 13, Nave D-1. 08038 Barcelona
Teléfono+34 932 988 960 Fax+34 932 988 961 e-mail info@puvill.com
Facebook facebook.com/Puvill.Libros
Google+ plus.google.com/+PuvillLibrosBarcelona