Acta historia et archaeologica mediaevalia
31 (Anual)
0212-2960

Fonts i Documents
- Una nueva lectura de la inscripción de Tasio del Monasterio de Sant Pere de Rodes del año 955 / Jesús Alturo i Perucho
- El fons del Baró d'Esponellà de l'Arxiu de la Cartoixa de Montalegre / Carles Díaz Martí
- L'Acta de consagración de Sant Pere de Salàs del 25 de novembre de 1395 o el bisbe Joan / Jesús Alturo i Perucho

Història
- La famille d'Astarac et la gestion du territoire comtal entre le debut du Xe siècle et le milieu du XVIe siècle / Nicolas Guinaudeau
- L'Abat Oliba, el pider i la paraula / Stefano M. Cingolani
- Del obispado condal al obispado autónomo : el desarrollo de la relación entr el Conde de Barcelona y la Iglesia como sistema de poder en el siglo XII / Toshihiro Abe
- La cuina pontifcia sota Bonifaci VIII. Notes / Prim Bertran Roigé
- Els escolars tonsurats de la Catedral de Barcelona (s. XIV) / Oriol Murall
- Caldereros barcelonteses de la primera mitad del siglo XV / M. CARmen Riu de Martín

Arqueología
- La ceràmica vidrada monocroma del convent dels dominics de Castelló d'Empúries / Joan Frigola i Torrent
- Els fons comunals medievals : espais de servei, de convivència i de discòrdia vilatana / Teresa Vinyoles Vidal
- El museo regional del Rif (Marruecos) : proyecto científico y cultural sobre la constitución de un museo de sociedad del Rif / Sanaa Hassab, Lluís Pons Pujol