Euskera
57-3 (2012) (Cuatrimestral)
0210-1564

- Zenbait ohar euskarazko hitz-ordenari buruz / Xabier Aristegieta Okiñena
- Berbak antolatzen / Karlos Del Olmo
- Araibar Zalduna tradizioan sustraiturik / Ana Toledo
- Eusebio Erkiaga olerkari / Igone Etxebarria
- Birformulazioa eta birformulatzaile esplikatiboak hizkera juridikoan / Javier Alberdi Larizgoitia, Joseba Ezeiza Ramos
- "Dena dela, dena den, edonola ere", balio askotariko diskurtso-markatzaileak / Inés María García Azkoaga
- (Changing) polarity in additive connectors / Juan Carlos Odriozola Pereira, Ainara Ondarra Artieda
- "Koaderno gorria" aitortza baten bidaia / Iratxe Retolaza Gutiérrez, Amaia Serrano Mariezkurrena
- Arantxa Urretabizkaiaren narrazio lanetako amatasunak : genero arteko harreman berrien paradigma / Gema Lasarte Leonet
- "Yuri Sam : Otoitza. Sorginaren berpiztea" / Jaime Valverde Rodriguez
- "Aberastarzun guzien giltz bakotxa" (Zuberoa XVIII. mendean) / Txomin PEILLEN
- Antonio Arrue: Euskaltzaindiaren eta Francoren erregimenaren laguntzaile / Pako Sudupe Elortza