Del 1882 al 1884
Alcover, Antoni Maria
Perea, Maria Pilar (ed.)
Publicacions de L'Abadia de Montserrat / Edicions UIB (Universitat de les Illes Balears), 2023
(Biblioteca Marian Aguiló ; 56)
448 p. il. 19x13 cm.
9788483844786

Consultar disponibilidad en

Aquest volum aplega les cartes glosades i en prosa que Antoni M. Alcover (Manacor 1862 - Palma 1932) va adreçar, mentre cursava a Palma els estudis sacerdotals, al seu oncle patern Pere Josep Alcover Galmés, capellà a Manacor, i a Pere Joan Riera, àlies 'Baió', també sacerdot i amic de l'oncle, amb els quals compartia els seus ideals religiosos i polítics. Els escrits, un total de 97, abracen el període comprès entre 1882 i 1884, i donen compte de les activitats del jove manacorí. Aquestes no es limitaven a les que estaven relacionades amb la seva formació teològica i acadèmica, sinó que abraçaven igualment les seves aficions artístiques: el dibuix i la poesia. S'hi observen també, de manera embrionària, els seus interessos lingüístics. Tot l'epistolari és amarat d'un to humorístic i té una riquesa lèxica inusitada. I en sobresurt, ineludiblement, la ideologia politicoreligiosa carlista, integrista i tradicionalista, que va impregnar una bona part de la seva joventut