Sanciones e infracciones laborales de la empresa

guía práctica de las infracciones en las que puede incurrir una empresa y del procedimiento sancionador en el orden social

VV.AA.

L'àmbit laboral és terreny abonat per als conflictes, no només entre empreses i treballadors, sinó també derivats de possibles incompliments en què poden incórrer les mercantils, els quals moltes vegades acaben en infraccions administratives. Aquesta guia aborda les accions o omissions dels diferents subjectes responsables tipificades i sancionades com a tals a la normativa de l'ordre social, des del seu aspecte conceptual fins a altres de gran importància, com la codificació de les sancions, tant per la LISOS com per una altra normativa, graduació, caducitat, prescripció o quantia. Per dotar l'obra d'un contingut amb interès pràctic, s'hi desenvolupen igualment aspectes controvertits i de coneixement obligat a l'hora de recórrer actes d'infracció de la Inspecció de treball, prestant especial interès a la iniciació, instrucció, resolució, notificació , execució i impugnació del procés administratiu sancionador ia la nova infracció automatitza i la seva incidència a l'ordre social. A la darrera part, l'obra desenvolupa alguns casos freqüents de sanció a les empreses associats a la cotització, existència de falsos autònoms, incompliments en matèria de jornada laboral, etc. Tot això exposat s'acompanya de la necessària anàlisi jurisprudencial, qüestions pràctiques i una selecció de formularis d'interès.

Autor
VV.AA.
Matèria
Ciències humanes > Dret
EAN
9788413597539
ISBN
978-84-1359-753-9
Edició
2
Editorial
Colex (Constitución y Leyes)
Pàgines
254 
Alçada
24.0 cm
Amplada
17.0 cm
Data publicació
31-01-2023
Idioma
Castellà 
Col·lecció
Paso a paso 
Edició en rústica
16,35 € Afegir a la cistella
Entrega: más de 14 días

VV.AA.